Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ — Қасидаи «Шикоят аз пирӣ»

Ин қасида аз 34 байт иборат буда, дар баҳри муҷтасси мусаммани мақсур суруда шудааст. Баҳри муҷтасси мусаммани мақсур дар ҳар мисраъ аз рукнҳои мафоилун, фаилотун, мафоилун ва фаълун иборат аст. Аз ҷиҳати мавзўъ «Шикоят аз пирӣ» қасидаи шарҳиҳолӣ буда, шоир онро дар айёми пирӣ ва рўзҳои саõти зиндагиаш навиштааст. Дар ин қасида Рўдакӣ лаҳзаҳои муҳимтарини … Читать далееАбӯабдуллоҳи Рӯдакӣ — Қасидаи «Шикоят аз пирӣ»

Аттори Нишопурӣ — Девони ашъор

Пешгуфтор Аттор асосан шоири ғазалсаро буда, дар осораш ғолибан ғазал мавқеи аввалиндараҷа дорад. Девони ашъори Аттор, ки 10 ҳазор байтро фаро мегирад, дақиқан, 9 ҳазору 943 байт аст ва дар ин миён асосан ғазал 873-адад, қасида 30-то, тарҷеот 6-то, рубоиёт 5-ҳазор то ва ғ. Аз ин миён наздик ба ҳазор ғазалу қитъа аст, ки адабиётшиносон … Читать далееАттори Нишопурӣ — Девони ашъор

Мирзо Абдулқодири Бедил — Рубоиёт, Қасида

АЗ РУБОИЁТ Золим пӯшад либоси хунбофтаро, То зер кунад хасми забунёфтаро. Бо сангдилони шўълахў сахтӣ кун, Бардор ба оҳан, оҳани тофтаро **** Абр аст, даме зи хона сармаст баро, Гар завқ зи хеш рафтанӣ ҳаст, баро! Халқе имрўз май ба соғар дорад, Чун абр ту низ шиша дар даст баро. Бедил, ту зи мардум чӣ … Читать далееМирзо Абдулқодири Бедил — Рубоиёт, Қасида