Султони Қалбам

Як дил мега бирав бирав, Як дилам мега нарав нарав. Тоқат надорад дилам дилам, Бе ту чи кунам?   Пеши ишқи зебо зебо, Хаёли кучаки дунё дунё. Бо ёди туам ҳарҷо ҳарҷо, Таркат накунам.   Султони қалбам ту ҳасти ту ҳасти, Дарвозаҳои диламро шикасти. Паймони ёрӣ ба қалбам ту басти, Бо ман пайвасти.   Акнун … Читать далееСултони Қалбам

Абулқосими Фирдавсӣ — Дар ситоиши хирад ва дониш

Хирад афсари шаҳриёрон бувад, Хирад зевари номдорон бувад. Хирад зиндаи ҷовидонӣ шинос, Хирад мояи зиндагонӣ шинос. Хирад раҳнамою хирад дилкушой, Хирад даст гирад ба ҳар ду сарой, Аз ў шодмонию з-ў мардумист, Аз ўят фузунию з-ўят камист. Хирад тираву марди равшанравон Набошад ҳаме шодмон як замон, Чӣ гуфт он ҳунарманд марди хирад, Ки доно зи … Читать далееАбулқосими Фирдавсӣ — Дар ситоиши хирад ва дониш

Дар ситоиши Рӯдакӣ

ШАҲИДИ БАЛХӢ Ба сухан монад шеъри шуаро, Рўдакиро суханаш талвино. Шоиронро хаву аҳсан мадеҳ, Рўдакиро хаву аҳсан ҳиҷо. КИСОИИ МАРВАЗӢ Рўдaкӣ устоди шоирони ҷaҳон буд, Садяк аз ў туӣ, Кисоӣ, яргист. ШОИРИ ГУМНОМ Рўдакӣ рафту монд ҳикмати ўй, Май бирезад, нарезад аз май бўй. Шоират ку кунун, ки шоир рафт? Набувад низ ҷовидона чануй. МАЪРУФИИ … Читать далееДар ситоиши Рӯдакӣ

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Ба Ҳаққ нолам зи ҳаҷри дӯст зоро, Саҳаргоҳон чу бар гулбун ҳазоро. Қазо гар доди ман настонад аз ту, Зи сӯзи дил бисӯзонам қазоро! Чу ораз барфурӯзӣ, мебисӯзад Чу ман парвона бар гирдат ҳазоро! Нагунҷам дар лаҳад, гар з-он ки лахте Нишинӣ бар мазорам сӯгворо! * * * Ҷаҳон ин асту чунин аст, то буд, … Читать далееАбӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Шеърҳо барои дӯструякон!

Хоҳӣ саломат шавӣ, Хушқаду қомат шавӣ. Рост шавӣ чун чинор — Боқуввату бурдбор, То ки ягон дарди cap Бар ту насозад асар, Рӯи ту гулгун шавад, Донишат афзун шавад, Дасти ту тилло шавад, Гуфтаат иҷро шавад, Ӯҳдабароӣ кунӣ, Роҳкушоӣ кунӣ, Гуфга диҳам чанд сир. Нағз ба гӯшат бигир… *** Бо дасти рост аз хоб агар … Читать далееШеърҳо барои дӯструякон!

Абдураҳмони Мушфиқӣ — Шеърҳо

АЗ ҚИТЪАОТ ВА ЛУҒЗИЁТ Шабе бо суроҳ, ҳамегуфт шамъ. Ки, эй мояи маҳфилорои дўст, Туро бо чунин қадр пеши қадаҳ Суҷуде паёпай, бигў, аз чӣ рўст? Суроҳӣ ба ў гуфтӣ нашнидаӣ: «Тавозўъ зи гарданфарозон накўст». Азизоне, ки чун гул сурхрўянд, Намебинанд аз худ кам касеро. Замин шуд сифла баҳри он ки ҳар дам Ба хор, … Читать далееАбдураҳмони Мушфиқӣ — Шеърҳо

Шеърҳо барои дӯструякон!

ХУБ АСТ ИН ВА Ё БАД? Аз мактабам биёям, Нушида қандчоям, Коре иҷро намоям, Хуб аст ин ва ё бад? Ёд накарда тубам, Ҳавлиро тоза рубам, Кашки нуворй кубам, Хуб аст ин ва ё бад? Аз ақиби модарам Гиря кунад додарам, Куча тамошо барам, Хуб аст ин ва ё бад? Кори ман не, нагуям, Бахдшае … Читать далееШеърҳо барои дӯструякон!

Аттори Нишопурӣ — Футувватномаи Манзум

Ало! Эй ҳушманди хубкирдор, Бигўям бо ту рамзе чанд аз асрор. Чу дониш дориву ҳастӣ хирадманд, Биомўз аз футувват нуктае чанд. Ки то дар роҳи мардон раҳ диҳандат, Кулоҳи сарварӣ бар сар ниҳандат. Агар хоҳӣ шунидан гўш кун боз, Замоне бош бо мо маҳрами роз. Чунин гуфтанд пирони муқаддам, Ки аз мардӣ задандӣ дар миён … Читать далееАттори Нишопурӣ — Футувватномаи Манзум

Маликушшуаро Муҳаммад Тақии Баҳор — Шеърҳо 1

ШЕЪР ВА НАЗМ Шеър донӣ чист? — Марвориде аз дарёи ақл, Шоир он афсунгаре, к-ин турфа марворид суфт. Санъату саҷъу қавофй1 ҳаст назму нест шеър, Эй басо нозим, ки назмаш нест илло ҳарфи муфт! Шеър он бошад, ки хезад аз дилу ҷўшад зи лаб, Боз дар дилҳо нишинад ҳар куҷо гўше шунуфт. Эй басо шоир, … Читать далееМаликушшуаро Муҳаммад Тақии Баҳор — Шеърҳо 1

Убайди Зоконӣ — Қитъаот

Маро қарз ҳасту дигар ҳеҷ нест, Фаровон маро харҷу зар ҳеҷ нест. Ҷаҳон, гў ҳама айшу ишрат бигир, Маро з-ин ҳикоят хабар ҳеҷ нест. Ҳунар худ надонам в-агар низ ҳаст, Чу толеъ набошад, ҳунар ҳеҷ нест. Инони иродат чу аз даст рафт, Ғаму фикри баргу дигар ҳеҷ нест. Ба даргоҳи ў илтиҷо кун, Убайд, Ки … Читать далееУбайди Зоконӣ — Қитъаот