Диалектика – чун назарияи умумии инкишоф.

Дар мархалаи кадимтарини маданияти  инсони, ки бо «типи асотирии тафаккур» ном чиз алокаманд аст, дастури аз руи характераш идеалис-тии «чонбахшй» ба объектхои олами моддй, ба онхо нисбат додани хосиятхои психологии ба худи инсон хос асоси чахонфахмии аслан хамаи халкхои кадима карор гирифта буд. Ва­ле чунин чахонфахмии идеалистй холо ба маънои тамоми ка­лима фалсафа набуд. «Материализми … Читать далееДиалектика – чун назарияи умумии инкишоф.

Фалсафаи форсу тоҷик дар аҳди қадим

  Фалсафаи тоҷик дар аҳди бостон. Таълимоти зардуштия, монавия ва маздакия. Таълимоти зурвония, даҳрия, табоия.   ФАЛСАФАИ ТОҶИК ДАР АҲДИ БОСТОН. ТАЪЛИМОТИ ЗАРДУШТИЯ, МОНАВИЯ ВА МАЗДАКИЯ     3ардуштия – ақоиди динӣ-фалсафист, ки асосгузораш Зардушт мебошад. Осораш «Авесто» аст, ки иборат аз панҷ китоб: «Ясно» – роҷеъ ба масоили шаръия ва давраҳо буда, «Готҳо» (сурудҳо)-ро … Читать далееФалсафаи форсу тоҷик дар аҳди қадим

Мавзўъи Фалсафа ва табиати дониши фалсафӣ.

Фалсафа мавзўи баҳси худро дорад, ки принсипан имконпазирии мавқеъгирии он хусусияти хоси фалсафа мебошад. Ин ҳамон соҳаи фаъолияти маънавии Инсон аст, ки дар пояи он рефлексияи худи ҳамин фаъолият ва аз ин рў моҳияти худи инсон ва муаян намудани субъекти маданият, яъне моҳияти муносибати инсон ба олам қарор гирифтааст. Фалсафа на фақат фанни махсуси илмист, … Читать далееМавзўъи Фалсафа ва табиати дониши фалсафӣ.

Фалсафа чист?

Фалсафа манфиати куллии халқ адолати иҷтимоиро ифода карда, воқеят – ҳам воқеяти табии ва ҳам воқеяти иҷтимоиро ба тарзи илмӣ инъикос менамояд. Истилоҳи фалсафа «Ф» маънояш меҳри софия аст, ки онро аксаран «МЕҲРИ ҲИКМАТ» меноманд, вале калимаи юнонии «СОФИЯ» нисбат ба «ҳикмат» хело васеъ ва мураккаб аст. Афлотун дар терминалогияи ғарбӣ калимаи «ФАЛСАФА» -ро собит … Читать далееФалсафа чист?

Диалектика ва моҳияти он.

Диалектика ҳамчун таълимоти фалсафӣ Инкори инкор. Диалектика аз калимаи юнонӣ буда, маънияш суҳбат, мунозира мебошад. Он дар таърихи фалсафа ба маънии гуногун истифода мешавад. Аввалин маротиба Диалектика ҳамроҳи демократия дар Юнони қадим пайдо шуд. Он вақт ҳунари баҳс исбот ва таъкид сохтани дигарон ва ба ин васила дар муҳокимаи корҳои давлатӣ, маҳкамавӣ ва ғайра пайдо … Читать далееДиалектика ва моҳияти он.