Саноии Ғазнавӣ — Маснавии «Корномаи Балх»

Маснавии «Корномаи Балх» аввалин маснавии Саноӣ буда, дар вазни «Ҳадиқат-ул–ҳақиқат ва шариат-ут-тариқат» хафифи мусаддаси махбуни маҳзуф ё мақсур ва дар

Читать далее