Забони тоҷикӣ Синфи 8

1. Ҷиҳати овозии забонро кадом бахши илми забоншиносӣ меомӯзад? А) синтаксис;                                    Б) морфология; В) фонетика;                                     Г) фразеология; 2. Таркиби калима аз кадом қисматҳо иборат аст? А) мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда, ҳол;       Б) пешоянд, мубтадо, асос; В) реша, пешванд, пасванд, асос, бандак;                           Г) исм, сифат, шумора; 3. Илме, ки ҳиссаҳои нутқро меомӯзад, чист? … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 8