Об: Аз хусусият то захира

Об калонтарин захира дар рӯи Замин аст. Агар масоҳати тамоми кураи Замин 510 млн км2 бошад, аз он 361 млн км2 ё худ 70%-и қисми болоии заминро об дар бар мегирад. Об барои сайёраи Замин шакли такрорнашавандаро медиҳад ва бо ҳамин он аз дигар сайёраҳои системаи офтобӣ фарқ мекунад.  Пайдоиши ин муъҷизаи беҳамторо дар кураи … Читать далееОб: Аз хусусият то захира

Об : Аз хусусият то захира

Дар фалсафаи Юнони Қадим фаҳмишҳои хело амиқ доир ба об ва вобастагии он барои табиат ва ҳаёти одам вуҷуд дошт. Ҳамин хел олими бузурги Юнони Қадим, файласуф ва математик Фалес Милетский, ки дар асрҳои VI–VII пеш аз милод зиндагӣ мекард, чунин ақида дошт: “Об – ҳуқуқи асосӣ дар Замин дорад”. Илми муосир, аз ҷумла, экология … Читать далееОб : Аз хусусият то захира

Мазмуни барномави сурудхонӣ.

Ҳангоми ёд додани суруд, дар навбати аввал ритм (усул)-и онро ба хонандагон ёд додан лозим аст. Дар оҳанги суруд бояд нотаи ҳаштякии нуқтадор ( .) бо нотаи шонздаҳякӣ ( ) дар зарбу усул якҷоя бо матни шеър дуруст иҷро карда шавад. Диққат дода шавад, ки хусусияти меҳру муҳаббат нисбати кишвару Ватан афзуда, муқаддасоти он чун … Читать далееМазмуни барномави сурудхонӣ.

Қоидаҳои сурудхонӣ.

1. Сурудро ҳам рост истода ва ҳам нишаста хондан мумкин. Ҳангоми иҷрои суруд китфҳо бояд озод бошад (бардошта нашавад). 2. Бо ишораи муаллим пеш аз оѓози сурудхонӣ ва бо аломати зерин — ҳангоми бо нота сароидан, орому озод нафас кашед. 3.Дар мавриди сурудхонӣ ёиҷрои машқҳо баовозихудбештар гўш андохта, ҳаракат кунед, ки овозатон тозаву хушоҳанг барояд. … Читать далееҚоидаҳои сурудхонӣ.

Забони тоҷикӣ Синфи 11

1. Ташдид бештар дар кадом намуди калимаҳо во мехӯрад? А) мураккаб;                                                  Б) таркибӣ; В) даҳиҷоӣ;                                                    Г) сохта; 2. Дар забони адабии тоҷик чанд услуб ҳаст? А) 3;                                                                Б) 5; В) 4;                                                                Г) 2; 3. Ҳиссаҳои маънидори калимаро чӣ меноманд? А) фонема;                                                     Б) морфема; В) ибора;                                                        Г) ҷумла; 4. Калимаи ман дар кадом ҳиссаи нутқ аст? А) исм;                                                           … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 11

Забони тоҷикӣ Синфи 7

1. Ибораҳои гули сари сабад, соя аз девор тарошидан, дил бой додан чӣ хел ибораанд? А) озод;                                    Б) фразеологӣ; В) ҷуфт;                                    Г) такрор; 2. Калимаҳои амир, амлокдор, элликбошӣ аз ҷиҳати истеъмол чӣ хел калимаанд? А) нав;                                                                    Б) маҷоз; В) наввожа;                                                            Г) таърихан маҳдудшуда; 3. Ифодаҳои таркибан ва мазмунан рехтаву устуворро дар илми забоншиносӣ чӣ меноманд? А) ибораи озод;                                                      … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 7

Забони тоҷикӣ Синфи 10

1. Ба забони тоҷикӣ кай мақоми давлатӣ дода шуд? А) Соли 1924;                                     Б) соли 1941; В) соли 1989;                                       Г) соли 1996; 2. Забони тоҷикӣ ба кадом оилаи забонҳо дохил мешавад? А) сомӣ;                                                     Б) туркӣ; В) муғулӣ;                                                 Г) ҳиндуаврупоӣ; 3. Калимаҳои зада, реша, ҳол, ҳарф, овоз ба кадом илм мансубанд? А) ҷуғрофия;                                             Б) физика; В) адабиёт;                                                Г) забон; … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 10

Забони тоҷикӣ Синфи 9

1. Ба забони тоҷикӣ кай мақоми давлатӣ дода шуд? А) соли 1924;                                     Б) соли 1964; В) соли 1989;                                      Г) соли 1996. 2. Алифбои забони тоҷикӣ аз чанд ҳарф иборат аст? А) 30;                                                          Б) 35; В) 32;                                                          Г) … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 9

Галилео Галилей

Галилео Галилей (1564 — 1642) Ҷиҳатҳои астрономӣ – физикӣ, мантиқи – фалсафӣ, риёзи ва таърихи иҷтимоии тафаккур бо ҳам пайвастаанд. Ба ақидаи Галилео маърифати моҳияти ашё тавассути тафаккури муҷаррад сурат мегирад. Яке аз тафовутҳои фалсафи Эҳё аз фалсафаҳои пешин, ки масъалаи антропосентриро мавриди тадқиқ қарор дод. Аз ин рў инсон на фақат мавзуи баҳси донишҳои … Читать далееГалилео Галилей

Забони тоҷикӣ Синфи 5

1. Дар кадом гурӯҳ овозҳои садонок дуруст ҷойгир шудаанд? А) а, о, у, б, в, г;                                          Б) а, о, и, е, ю, д; В) а, о, у, ӯ, и, э;                                          Г) е, ё, ю, я, а, и; 2. Ҳиссаҳои нутқ чист? А) чорто;                                                      Б) дуто; В) даҳто;                                                       Г) шашто; 3. Дар кадом гурӯҳ калимаи мактаб ба ҳиҷо … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 5

7-усули рӯбардоркунӣ аз дафтари хонандаи аълочӣ.

«Вазифаи хонагӣ» тайёр нест? Худро дар вақти кори хаттӣ гум мекунӣ? Пас аз кӣ рӯбардор кард… албатта аз аълочӣ. Чӣ тавр ин корро анҷом дод, агар ӯ муқобил бошад. 1. Васваса. Агар аълочӣ – писар бошад, он гоҳ ҳарак кун то чашмаки ман чашмаки туро ба кор барӣ. Ва баракс барои ҷинси муқобил. Фикр дорӣ, ки ӯ … Читать далее7-усули рӯбардоркунӣ аз дафтари хонандаи аълочӣ.

Қоидаҳои талабагӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон Ватани азизи худро дӯст дорад. Рамзҳои давлат — Парчам ва нишонро эҳтиром кунад. Суруди Миллиро донад. Забони давлатиро эҳтиром кунад. Аз шаҳрванди Ҷумхурии Тоҷикистон буданаш фахр намояд.   Таърих ва географияи кишварро омӯзад. Конститутсияи мамлакатро омӯзад ва эҳтиром намояд.   Дар бораи Президенти мамлакат маълумоти пурра дошта бошад.   Мероси ниёгонро омӯзад ва … Читать далееҚоидаҳои талабагӣ

Ҳар касеро баҳри кореву савдое офариданд.

Ақрабаки соат қарибии ҳаштро нишон медиҳад. Ҳама шитоб доранд, ҳар кас кўшиш дорад ба нақлиёти ҷамъиятӣ пештар нишинад ва ба ҷои кори худ ҳозир шавад то аз маъмурияти худ сарзаниш нашунавад. Аз саҳарии барвақт одамон мисли моку раву ой доранд. Касе ба сўйи коргоҳ мешитобад, касе ба сўйи донишгоҳ, касе бо кори худ ба самти … Читать далееҲар касеро баҳри кореву савдое офариданд.

Забони тоҷикӣ Синфи 8

1. Ҷиҳати овозии забонро кадом бахши илми забоншиносӣ меомӯзад? А) синтаксис;                                    Б) морфология; В) фонетика;                                     Г) фразеология; 2. Таркиби калима аз кадом қисматҳо иборат аст? А) мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда, ҳол;       Б) пешоянд, мубтадо, асос; В) реша, пешванд, пасванд, асос, бандак;                           Г) исм, сифат, шумора; 3. Илме, ки ҳиссаҳои нутқро меомӯзад, чист? … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 8

Забоншиносӣ (аз форсӣ: زبانشناسی)

Забоншиносӣ (аз форсӣ: زبانشناسی) ё Лингвистика (аз лотинӣ: Linguistica), илм дар бораи забони инсон буда, қонуни мавҷудият ва инкишофи таърихии онро меомӯзад. Забоншиносии ҳозира серсоҳа ва бо дигар соҳаҳои улуми гуманитарӣ алоқаманд аст. Забоншиносии умумӣ умдатарин қонуниятҳои инкишоф ва мавҷудияти забонҳоро тахқиқ мекунад. Забоншиносии хусусӣ бошад забонҳои алоҳида ё гурӯҳи забонҳоро мавриди омӯзиш қарор медиҳад. … Читать далееЗабоншиносӣ (аз форсӣ: زبانشناسی)

60 – саволу ҷавоб аз фанни география.

География чист? География калимаи юнонӣ («гео»-Замин, «графо»-менависам) буда, маънояш «тавсифи Замин» мебошад. Вай аз илмҳои бо ҳам алоқаманди табиӣ -географияи табиӣ ва ҷамъиятии географияи иқтисодию иҷимоӣ иборат аст. Географияи табиӣ чист? Географияи табиӣ қонунияти сохт ва таркиби сатҳи Замин, қабатҳои поёнии атмосфера, гидросфера, хок, олами наботот ва ҳайвоноти сатҳи Заминро меомӯзад. 3.Географияи иқтисодӣ чист? Географияи иқтисоди … Читать далее60 – саволу ҷавоб аз фанни география.

Хаёлпараст.

Дар як деҳае пиразане зиндагӣ мекард. Ба ғайр аз як мурғе дигар моле надошт. Ин мурғ ҳар рӯз яктоӣ тухм мекард. Ин занак тухмҳоро ба сабаде нигоҳ медошт. Пиразан як писаре ҳам дошт, ки хеле танбал буд! ҳеҷ коре намекард дар ҷои худ фақат хоб мерафт. Агар дар болояш жола борад ҳам аз ҷояш намехест. … Читать далееХаёлпараст.

Вазири зирак.

Боре дар мамлакате хушксолӣ омад. На барфи дуруст бориду на борон, ғалла дар саҳрову мева дар боғ норасида ва ҳосили деҳқон нодаравида монд. Гуруснагӣ омад, байни мардум муромурӣ cap шуд. Подшоҳ, аҳволи халқу мамлакатро дида, ба таҳлука афтода, намедонист, ки чӣ кор кунад ва мардумашро аз марг чӣ гуна наҷот диҳад. Бисёр фикр кард, вале … Читать далееВазири зирак.

Нахӯтак.

Буд, набуд, дар як деҳае деҳқоне бо занаш зиндагӣ мекард. Онҳо фарзанд надоштанд. Барои ҳамин зиндагии онҳо бо ғаму ғусса мегузашт. Боре дари ҳавлии онҳоро пирамарди ришсафеди ришдарозе так-так мекунад. Деҳқон дари ҳавлиро кушода пирамардро ба дарун даъват мекунад. Зани деҳкон ҳамон замон дастархони пурнозу неъматро паҳн кард. Дар чойники пурнақш чои кабуд овард, пиёлаи … Читать далееНахӯтак.

70-саволу ҷавоб аз фанни экология қисми 2.

1.Тропосфера чист? Қисми калонтарин, аз рўи масса қабати калонтарини атмосфераи Замин мебошад. 2. Пеститсидҳо чӣ гуна модда мебошад? Моддаҳои химиявие, ки барои маҳви касалиҳо ва зараррасонҳои растаниҳо пешбинӣ шудаанд. 3. Омил чист? Сигналҳои ба организм дохилшавандаро меноманд. 4. Ҳаёт дар рўи замин чанд сол пеш пайдо шудааст? 4 милион сол пеш. 5. Муҳит чист?. Ҷузъҳои … Читать далее70-саволу ҷавоб аз фанни экология қисми 2.