Забони тоҷикӣ Синфи 11

1. Ташдид бештар дар кадом намуди калимаҳо во мехӯрад? А) мураккаб;                                                  Б) таркибӣ; В) даҳиҷоӣ;                                                    Г) сохта; 2. Дар забони адабии тоҷик чанд услуб ҳаст? А) 3;                                                                Б) 5; В) 4;                                                                Г) 2; 3. Ҳиссаҳои маънидори калимаро чӣ меноманд? А) фонема;                                                     Б) морфема; В) ибора;                                                        Г) ҷумла; 4. Калимаи ман дар кадом ҳиссаи нутқ аст? А) исм;                                                           … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 11

Забони тоҷикӣ Синфи 7

1. Ибораҳои гули сари сабад, соя аз девор тарошидан, дил бой додан чӣ хел ибораанд? А) озод;                                    Б) фразеологӣ; В) ҷуфт;                                    Г) такрор; 2. Калимаҳои амир, амлокдор, элликбошӣ аз ҷиҳати истеъмол чӣ хел калимаанд? А) нав;                                                                    Б) маҷоз; В) наввожа;                                                            Г) таърихан маҳдудшуда; 3. Ифодаҳои таркибан ва мазмунан рехтаву устуворро дар илми забоншиносӣ чӣ меноманд? А) ибораи озод;                                                      … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 7

Забони тоҷикӣ Синфи 10

1. Ба забони тоҷикӣ кай мақоми давлатӣ дода шуд? А) Соли 1924;                                     Б) соли 1941; В) соли 1989;                                       Г) соли 1996; 2. Забони тоҷикӣ ба кадом оилаи забонҳо дохил мешавад? А) сомӣ;                                                     Б) туркӣ; В) муғулӣ;                                                 Г) ҳиндуаврупоӣ; 3. Калимаҳои зада, реша, ҳол, ҳарф, овоз ба кадом илм мансубанд? А) ҷуғрофия;                                             Б) физика; В) адабиёт;                                                Г) забон; … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 10

Забони тоҷикӣ Синфи 9

1. Ба забони тоҷикӣ кай мақоми давлатӣ дода шуд? А) соли 1924;                                     Б) соли 1964; В) соли 1989;                                      Г) соли 1996. 2. Алифбои забони тоҷикӣ аз чанд ҳарф иборат аст? А) 30;                                                          Б) 35; В) 32;                                                          Г) … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 9

Забони тоҷикӣ Синфи 5

1. Дар кадом гурӯҳ овозҳои садонок дуруст ҷойгир шудаанд? А) а, о, у, б, в, г;                                          Б) а, о, и, е, ю, д; В) а, о, у, ӯ, и, э;                                          Г) е, ё, ю, я, а, и; 2. Ҳиссаҳои нутқ чист? А) чорто;                                                      Б) дуто; В) даҳто;                                                       Г) шашто; 3. Дар кадом гурӯҳ калимаи мактаб ба ҳиҷо … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 5

Забони тоҷикӣ Синфи 8

1. Ҷиҳати овозии забонро кадом бахши илми забоншиносӣ меомӯзад? А) синтаксис;                                    Б) морфология; В) фонетика;                                     Г) фразеология; 2. Таркиби калима аз кадом қисматҳо иборат аст? А) мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда, ҳол;       Б) пешоянд, мубтадо, асос; В) реша, пешванд, пасванд, асос, бандак;                           Г) исм, сифат, шумора; 3. Илме, ки ҳиссаҳои нутқро меомӯзад, чист? … Читать далееЗабони тоҷикӣ Синфи 8

60 – саволу ҷавоб аз фанни география.

География чист? География калимаи юнонӣ («гео»-Замин, «графо»-менависам) буда, маънояш «тавсифи Замин» мебошад. Вай аз илмҳои бо ҳам алоқаманди табиӣ -географияи табиӣ ва ҷамъиятии географияи иқтисодию иҷимоӣ иборат аст. Географияи табиӣ чист? Географияи табиӣ қонунияти сохт ва таркиби сатҳи Замин, қабатҳои поёнии атмосфера, гидросфера, хок, олами наботот ва ҳайвоноти сатҳи Заминро меомӯзад. 3.Географияи иқтисодӣ чист? Географияи иқтисоди … Читать далее60 – саволу ҷавоб аз фанни география.

70-саволу ҷавоб аз фанни экология қисми 2.

1.Тропосфера чист? Қисми калонтарин, аз рўи масса қабати калонтарини атмосфераи Замин мебошад. 2. Пеститсидҳо чӣ гуна модда мебошад? Моддаҳои химиявие, ки барои маҳви касалиҳо ва зараррасонҳои растаниҳо пешбинӣ шудаанд. 3. Омил чист? Сигналҳои ба организм дохилшавандаро меноманд. 4. Ҳаёт дар рўи замин чанд сол пеш пайдо шудааст? 4 милион сол пеш. 5. Муҳит чист?. Ҷузъҳои … Читать далее70-саволу ҷавоб аз фанни экология қисми 2.

70-саволу ҷавоб аз фанни экология қисми 1.

1. Табиат чист? Ҳамаи он чизе, ки моро иҳота кардааст, маҷмўи нисбатан собит ва муташаккиле, ки дар ҷараёни эволютсия ба вуҷуд омадааст. 2. Биосфера чист? Калимаи юнонӣ буда, био –ҳаёт, сфера кура. Қабати махсуси Замин, ки дар он организмҳои зинда маскун ёфтаанд. 3. Атмосфера чист? Пардаи ҳавое, ки моро иҳота кардааст, калимаи юнонӣ атмо- буғ, … Читать далее70-саволу ҷавоб аз фанни экология қисми 1.

Савоҳои тестӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик қисми 2 (10)

Як таланти давраи Ҳахоманиши чӣ миқдор арзиш дошт? A) Аз 26 кг тилло ё 40 кг нуқра; B) Аз 25 кг тилло ё 33-34 кг нуқра; C) Аз 30 кг нуқра ё 35 кг биринҷӣ; D) Аз 50 кг мис ё 27 кг биринҷӣ; E) Аз 15 кг тилло ё 20 кг биринҷӣ; Дар муҳорибаи … Читать далееСавоҳои тестӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик қисми 2 (10)

Савоҳои тестӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик қисми 1 (10)

1.Таърих чист? A) Калимаи арабӣ буда, саргузаштро меомӯзад; B) Калимаи форсӣ буда, қиссаҳои гузаштаро меомӯзад; C) Калимаи арабӣ буда, гузашта, саргузашт, ҳодиса, моҷаро, ҳикоя, қиссаҳоро меомӯзад; D) Калимаи тоҷикӣ буда, таърихи заминро меомӯзад; E) Калимаи лотинӣ буда, таърихи оламро меомӯзад; 2.Ҷанбаҳои таърих кадомҳоянд? A) Таърихи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; B) Таърихи давлат, халқ, муборизаҳои … Читать далееСавоҳои тестӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик қисми 1 (10)

Саволу масъалаҳои тестӣ

Варианти 2 1. Дар кадом гурӯҳи калимаҳо бо иваз намудани ҳарфи аввал (ба ҳамсадоҳои ҷуфт) маънои калима тағйир меёбад? А) синф, сафед, калон С) фарш, деҳа, соз В) банд, ваҳм, фасл D) баҳр, лаб, бисёр 2. Ба имлои калимаҳое, ки дар таркибашон садоноки “ӯ” ва “у” доранд, диққат диҳед. Кадоме аз ин калимаҳо маънои “аҳмақ”, … Читать далееСаволу масъалаҳои тестӣ

Саволҳои математика — синфи 4

1) х — 230 = 200 2) а • 80 = 560 3) с : 25 = 5 4) (2314•23)•(234+565):0 = ? 5) 32032 : 4 — 130 • 3 = ? 6) Коваи оҳангар дар як рӯз 6 то ва писараш 3 то табар месозанд. Онҳо 54 табарро дар чанд рӯз месозанд? 7)Исфандиёр адади якрақамдореро … Читать далееСаволҳои математика — синфи 4

Саволҳои тестӣ аз фанни забони модарӣ (101 савол)

Забони тоҷикӣ ба кадом оилаи забонҳо тааллуқ дорад? A) тохарӣ В) ҳинду аврупоӣ C) ҳинду ориёӣ D) ҳиндӣ Е) эронӣ Забони тоҷикӣ чанд давраи инкишофро аз сар гузаронидааст? A) 2 В) 3 C) 4 D) 5 Е) 6 Яке аз сарчашмаҳои аввалини забони адабии тоҷик: A) забони ҳиндӣ В) давраҳои инкишофи забон C) забони адабии … Читать далееСаволҳои тестӣ аз фанни забони модарӣ (101 савол)

Математикаи ҷавон

1. Даҳ дона гулро дар 5-қатор тарзе шинонед, ки дар ҳар қатор 4-тогӣ шавад. 2. Аз рақамҳои 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16 истифода бурда, ҷамъи онҳо дар ҳама самтҳо ба 35 баробар шавад. 3. Панҷ адади дигари ин пайиро нависед: 8,5,10,5,12,5… 4. Периметри квадратеро ҳисоб кунед, ки масоҳаташ ба масоҳати росткунҷаи тарафҳояш 2 см ва 8см баробар … Читать далееМатематикаи ҷавон

Намунаи саволу масъалаҳои тест (қисми А)

СУБТЕСТИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ Варианти 1 1. Дар кадом гурӯҳи калимаҳо ҳарфи ъ (аломати сакта) афтад, маънои дигар пайдо мекунад? А) аъзам, фаъол  В) шамъ, васеъ  С) эълон, таърих  D) раъд, суръат 2. Дар калимаҳое монанди «ангиштсанг», «баландқомат», «бистнафарӣ» ҳодисаи фонетикии афтидани овоз дар кадом ҳолат мушоҳида мешавад? А) ҷойивазкунии овозҳо   В) пайиҳам омадани ду-се ҳамсадо … Читать далееНамунаи саволу масъалаҳои тест (қисми А)