Иттилооти графикӣ (Информатика)

Иттилооти графикӣ — маълумотест, ки дар шакли нақша, ангора, тасвир, график, диаграмма, аломат пешниҳод шудааст. Фарқи асосии иттилооти графикӣ аз иттилооти матнӣ дар он аст, ки барои иттилооти графикӣ сохтани алифбои графикӣ ғайриимкон аст. Маҳз ҳамин фарқият боиси тафриқаи байни матни хаттии стандартӣ ва фаъолияти мусавварасозии муосир гаштааст. Гарчанде ин ду навъи иттилоот ва соҳаҳои … Читать далееИттилооти графикӣ (Информатика)

Мафҳуми барномаи компютерӣ.

Барномаи компютерӣ ин маҷмўи фармонҳои ба компютер ба намуди матнӣ додашаванда мебошад. Барномаҳои компютерӣ сатҳи баланд ва паст мешавад. Дар барномаҳои компютерии сатҳи паст дар ҳар як сатри барнома яктогӣ фармон ҷойгир карда мешавад, дар сатҳи баландаш бошад дар ҳар сатр якчанд фармонҳо ҷой дода мешавад. Барои тартиб додани барномаҳои компютерии сатҳи паст аз муҳити … Читать далееМафҳуми барномаи компютерӣ.

Робитаҳои иттилоотӣ дар системаи корпоративӣ.

Дар иқтисодиёти давлатҳои тараққикарда ҷойи муҳимро корхонаҳои хурд ва фирмаҳо ташкил медиҳад, ки шумораашон солҳои охир ниҳоят афзудааст. Чуноне ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки корхонаҳои хурд нисбат ба корхонаҳои калон як қатор афзалиятҳо доранд: чандирӣ ва фаврият дар амалиётҳо, мутобиқшавӣ ба шароитҳои муҳит; имконияти бештари амалигардонии ақидаҳо; гирдгардиши баланди сар-моя; ҳамгироии (интеграцией) ҳамаи равандҳои … Читать далееРобитаҳои иттилоотӣ дар системаи корпоративӣ.

Сохтор ва имкониятҳои шабакаи интернетӣ дар системаи идоракунӣ.

Охирҳои cолҳои 70-ум маълум гашт, ки инкишофи андозаҳои Интернет бо инкишофи миқдори гурўҳҳои ба вай ҳавасманд алоқаманд гаштааст. Якчанд органҳои идоракунандае ташкил карда шуд. IAВ (Internet Architecture Board) барои идоракунии инкишофи сохтории шабакаи Интернет машғул буда, IETF (Internet Engineering Task Force) аз зергурўҳҳои корие иборат аст, ки бо ташкил ва тасдиқи стандартҳои Интернет кор мекунанд. … Читать далееСохтор ва имкониятҳои шабакаи интернетӣ дар системаи идоракунӣ.

Барномаи WINDOWS 3.1.

WINDOWS 3.1. — пардаи амалиётии маъмуле мебошад, ки дар базаи MS DOS кор мекунад ва чун барномаи оддии системаи амалиётии MS DOS ба кор дароварда мешавад. Шарти принсипиалӣ барои эзоҳоти барномавӣ ва кор дар муҳити WINDOWS 3.1. он мебошад, ки онҳо бо дастгоҳҳои берунӣ (монитор, принтер, плоттер ва ғайраҳо) бевосита неъ, балки тавасути системаи универсалии … Читать далееБарномаи WINDOWS 3.1.

Барномаи WINDOWS’ 98.

Барномаи WINDOWS’ 98 нисбат ба WINDOWS’ 95 воситаҳоеро дар бар мегирад, ки кори компютерро бе истифодаи дастгоҳҳои иловагӣ тезтар мегардонанд. Ба таркиби WINDOWS 98 қатори барномаҳое дохил мегарданд, ки ҳосилнокии кори компютерро баланд мегардонад. Дар WINDOWS 98 эътимоднокии компютер аз ҳисоби истифодабарии » мастерҳо «, барномаҳои хизматӣ ва захираҳо, ки корҳои зерини мунтазами системаро таъмин … Читать далееБарномаи WINDOWS’ 98.

Барномаи WINDOWS’ 95.

WINDOWS 95 — системаи амалиётии баландистеҳсолӣ, бисёрмасъалавӣ ва бисёрбарқии 32-заряда бо интерфейси графикию дорои имкониятҳои васеи шабакавӣ буда, дар режими муҳофизатӣ кор мекунад ва барномаҳои 16-разрядаро бе ягон восита иҷро менамояд. Имкониятҳои васеи WINDOWS 95 дар дараҷаи босифат аз ҳама он чизе, ки дар MS DOS ва WINDOWS 3.x мавҷуд аст, сарчашма мегирад. WINDOWS 95 … Читать далееБарномаи WINDOWS’ 95.

Оғози кор бо Web-саҳифа

Саҳифаи аввалин Оғози кор бо Web-саҳифа 1. Дар редактори матни html-файли мувофиқи дарси якум сохтаатонро кушоед. 2. Дар аввали коди Web-саҳифа нависед: <!DOCTYPE HTML PUBLIC «-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU»> 3. Дар сатри дигар нависед: <HTML> 4. Қисмҳои боқимондаи саҳифа ин ҷо навишта мешаванд. 5. Дар сатри охирон нависед: </HTML> Коди аксарияти Web-сахифахо ба ду кисм … Читать далееОғози кор бо Web-саҳифа

Macromedia Dreamweaver

Macromedia Dreamweaver– яке аз барномаҳои бузурги компанияи Adobe мебошад, ки ҳамаи стандартҳои замонавии интернетро доро буда ҳатто масъалаҳои душворро хеле осон мегардонад. Инчунин барои навомӯзандагон луқмаҳо (подсказка) дорад ва дар базаи худ якчанд нусхаҳои(шаблон) тайёр барои осон кардани кор имконият медихад. Macromedia Dreamweaver Macromedia Dreamweaver – аз ду меню иборат аст: менюи асосӣ ва пиктографикӣ. … Читать далееMacromedia Dreamweaver

HTML – Тэгҳо (HyperText Markup Language)

HTML – Тэгҳо Забони HTML (HyperText Markup Language, язык гипертекстовой разметки, забони гиперматнии аломат) тахминан соли 1991-1992 аз тарафи олими франсузӣ Тимом Бернерсом-Ли дар шаҳри Женеваи Шведсария ихтироъ карда шудааст. Ин забон барои иваз кардани маводҳои илмию техникӣ ташкил карда шуда буд. Барои сохтани web – саҳифа тэгҳо истифода бурда мешавад. Тэг – ин забони … Читать далееHTML – Тэгҳо (HyperText Markup Language)

Web – дизайн

Муқаддимаи фан. Web – дизайн Яке аз шабакаи глабалие, ки дар тамоми ҷаҳон паҳн гардааст ин шабакаи “internet” мебошад. Имрӯзҳо истифодабарандаи ин шабака тақрибан ба 150 млн. расида ва зиёда аз 50 давлатҳои ҷаҳон истифода мебаранд. Аз ҳама машҳуртарин хизматрасони internet ин WWW мебошад. WWW – аз забони англиси гирифта шудааст World Wide Web (всемирная … Читать далееWeb – дизайн

Системаҳои амалиётӣ

СИСТЕМАҲОИ АМАЛИЁТӢ, ВАЗИФАҲОИ АСОСӢ ВА ҚИСМҲОИ ТАРКИБИИ ОН Системаи амалиётӣ – ин маҷмeи воситаҳои барномавии махсусе мебошад,  ки барои идоракунии воридкунӣ, оғоз ва иҷроиши дигар барномаҳои истифодабарандагон,  инчунин банақшагирӣ ва идоракунии кори компютер ва қисмҳои он хизмат менамоянд. Қайд кардан  зарур мебошад,  ки системаи амалиётӣ ин,  дар ҳақиқат, маҷмўи барномаҳое мебошанд,  ки аз ҷиҳати тавсиф … Читать далееСистемаҳои амалиётӣ

Мафҳуми умумии таъминоти барномавии СИ

МАФҲУМИ УМУМИИ ТАЪМИНОТИ БАРНОМАВИИ СИ Таъминоти барномавии СИ гуфта, маҷмўи барномаҳо, амалҳо ва қоидаҳоро  якҷоя  бо ҳуҷҷатҳои ба онҳо алоқаманде мефаҳманд, ки истифодаи дастгоҳҳои техникиро барои коркарди  ахбори  масъалаҳои гуногуни система таъмин менамоянд. Таъминоти барномавии СИ ба ду гурўҳи асосӣ ҷудо карда  мешавад, ки  яке  аз  он таъминоти барномавии системавӣ ва дигаре таъминоти барномавии амалиявӣ … Читать далееМафҳуми умумии таъминоти барномавии СИ

Мафҳуми барномаи компютерӣ

Мафҳуми барномаи компютерӣ. Барномаи компютерӣ ин маҷмўи фармонҳои ба компютер ба намуди матнӣ додашаванда мебошад. Барномаҳои компютерӣ сатҳи баланд ва паст мешавад. Дар барномаҳои компютерии сатҳи паст дар ҳар як сатри барнома яктогӣ фармон ҷойгир карда мешавад, дар сатҳи баландаш бошад дар ҳар сатр якчанд фармонҳо ҷой дода мешавад. Барои тартиб додани барномаҳои компютерии сатҳи … Читать далееМафҳуми барномаи компютерӣ

Вирусҳои компютери

«Вирусҳо» программаҳои махсус тартибдодашудаи зарарасони ҳаҷман начандон калоне мебошанд, ки ба раванди муқаррарии кори компьютер дахолат намуда, ноаён (махфи, ногаҳон) ба таркиби диску файлҳои системавии компьютер дохил мешаванд ва программаю ҳуҷҷатҳоро қисман ё пурра несту хароб месозад. Соли 1986 пас аз ихтирои вируси Brain, ки ба воситаи дискетаҳо аз як компютери фарди ба дигараш сироят … Читать далееВирусҳои компютери