Робитаҳои иттилоотӣ дар системаи корпоративӣ.

Дар иқтисодиёти давлатҳои тараққикарда ҷойи муҳимро корхонаҳои хурд ва фирмаҳо ташкил медиҳад, ки шумораашон солҳои охир ниҳоят афзудааст. Чуноне ки

Читать далее

Сохтор ва имкониятҳои шабакаи интернетӣ дар системаи идоракунӣ.

Охирҳои cолҳои 70-ум маълум гашт, ки инкишофи андозаҳои Интернет бо инкишофи миқдори гурўҳҳои ба вай ҳавасманд алоқаманд гаштааст. Якчанд органҳои

Читать далее

Системаҳои амалиётӣ

СИСТЕМАҲОИ АМАЛИЁТӢ, ВАЗИФАҲОИ АСОСӢ ВА ҚИСМҲОИ ТАРКИБИИ ОН Системаи амалиётӣ – ин маҷмeи воситаҳои барномавии махсусе мебошад,  ки барои идоракунии

Читать далее

Мафҳуми умумии таъминоти барномавии СИ

МАФҲУМИ УМУМИИ ТАЪМИНОТИ БАРНОМАВИИ СИ Таъминоти барномавии СИ гуфта, маҷмўи барномаҳо, амалҳо ва қоидаҳоро  якҷоя  бо ҳуҷҷатҳои ба онҳо алоқаманде

Читать далее

Мафҳуми барномаи компютерӣ

Мафҳуми барномаи компютерӣ. Барномаи компютерӣ ин маҷмўи фармонҳои ба компютер ба намуди матнӣ додашаванда мебошад. Барномаҳои компютерӣ сатҳи баланд ва

Читать далее

Вирусҳои компютери

«Вирусҳо» программаҳои махсус тартибдодашудаи зарарасони ҳаҷман начандон калоне мебошанд, ки ба раванди муқаррарии кори компьютер дахолат намуда, ноаён (махфи, ногаҳон)

Читать далее