Равам, аз ишқ пурсам манзиолатро

Боз ою кўчаҳои интизории маро саршори худ кун, Қатраи танҳоиямро маҳви дарёбори худ кун. Мурғаконро нағма овар, Хандаро бо ғунчаҳо

Читать далее

«Сабҳат-ул-аброр»(«Донаҳои накӯкорон»)-и Ҷомӣ

Маснавии мазкур достони чаҳоруми «Ҳафт авранг» буда, дар баҳри Рамали мусаддаси махбуни махзуф ё мақсур навишта шуда, аз 2885 байт

Читать далее

Идеяи шоҳи одил ва маърифатпарвар-и Ҷомӣ.

Аз сюжети достон чунин ба назар мерасад, ки Искандар аз рўзе, ки ба сари тахт нишаст, дар кишвар адлу адолатро

Читать далее

«Хирадномаи Искандар»-и Ҷомӣ.

ХИРАДНОМАИ ИСКАНДАР Сикандар, ки ганҷинаи роз буд, Дари ганҷи ҳикмат бад ў боз буд. Зи ҳикмат басо гавҳари шабфурўз, К-аз

Читать далее

Tаркиби «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ

Tаркиби «Ҳафт авранг» Абдураҳмони Ҷомӣ натанҳо дар сурудани жанрҳои хурди лирикӣ мартабаи бузург дошт, балки дар эҷод намудани достонҳои ҳаҷман

Читать далее

Тавзеҳи «Луҷҷат-ул-асрор»

Тавзеҳ Ин қасида машҳури ҳазрати Ҷомӣ низ ҷавобия аст ва он дар пайравии қасидаи «Дарёи аброр»-и Хусрави Деҳлавӣ эҷод шудааст.

Читать далее

«Луҷҷат-ул-асрор» ворид дар ҷавоби Хусрав аст.

«Луҷҷат-ул-асрор» ворид дар ҷавоби Хусрав аст Кунгури айвони шаҳ, к-аз кохи Кайвон бартар аст, Рахнаҳо дон, к-аш ба девори ҳисори

Читать далее

Шеърҳо аз китоби Интизор-и Шаҳриёр

ТОҶИКИСТОН, ВАТАНАМ Ҳаст дар рўйи замин гўшаи зебо чу биҳишт, Сифаташ кас натавонист ба як бор навишт. Рўдакӣ, Айниву Лоиқ

Читать далее

Шеърҳо аз китоби Дунёи хаёлот-и Шаҳриёр

ТОҶИКИСТОН Тоҷикистон, бо ҳавоят зиндаам, Бо фурўғи ҷонфизоят зиндаам. Рўдҳоят менавозанд сози ишқ, Бо насими кўҳҳоят зиндаам. Эй Ватан, ин

Читать далее
Страница 1 из 3123