Ҳусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Чаҳорум

ДАР БАЁНИ ХИРҚА ВА СОИРИ ЛИБОСҲОИ АҲЛИ ФАҚР ВА ПЎШИДАНУ ПЎШОНИДАНИ ОН ВА РАСОНИДАНИ ХИРҚА БА МУРИДОН ВА ШАРОИТИ ОН ВА

Читать далее

Ҳусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон»

«Футувватномаи султонӣ» боарзиштарин осори панду ахлоқии Хусайн Воизи Кошифӣ буда, дар заминаи «Футувватнома»-ҳои қаблӣ мисли: рисолаи Қушайрӣ, «Китобал-футувват»-и Абдукарими Бағдодӣ,

Читать далее