Тавзеҳи «Саломон ва Абсол»-и Ҷомӣ.

Яке аз шевотарин достонҳои адабӣ-ишкии форс-тоҷик, ки дар зарфи панҷ карни охир мавриди таваҷҷуҳи доимии аҳли адаб будааст, маснавии «Саломон

Читать далее

«Сабҳат-ул-аброр»(«Донаҳои накӯкорон»)-и Ҷомӣ

Маснавии мазкур достони чаҳоруми «Ҳафт авранг» буда, дар баҳри Рамали мусаддаси махбуни махзуф ё мақсур навишта шуда, аз 2885 байт

Читать далее

Сидқ — ростӣ, росткорӣ (сабҳат-ул-аброр).

ДАР СИДҚ1 Эй гарав2 карда забонро ба дурўғ, Бурда бўҳтон3 зи каломи ту фурўғ4! Ин на шоистаи ҳар дидавар5 аст,

Читать далее

Дар насиҳати фарзанди арҷманд Зиёуддин Юсуф.

Дар насиҳати фарзанди арҷманд Зиёуддин Юсуф Эй тозаназар ба лавҳи кавнайн, Чун мардуми дида қурратулайн1 Соли ту агарчи ҳафту ҳашт

Читать далее

Ақидаи Ҷомӣ дар бораи муносибати устоду шогирд.

Ҷомӣ дар достон зимни образҳои Искандар ва Арасту муносибати устоду шогирдро бо камоли маҳорат нишон додааст. Адиб таъкид менамояд, ки

Читать далее

Пайдоиш ва идеяи ҷамъияти хаёлӣ дар адабиёти шифоҳӣ.

Пайдоиш ва ташаккули идеяи ҷамъияти хаёлӣ дар адабиёти шифоҳӣ ва китобӣ    Достони «Хирадномаи Искандарӣ» ва бевосита идеяи ҷамъияти хаёлӣ

Читать далее

Тасвири ҷамъияти хаёлӣ дар «Хирадномаи Искандарӣ»-и Ҷомӣ.

Дар достон идеяи ҷамъияти хаёлӣ характери ҷамъбастӣ дошта, аз нигоҳи фалсафӣ ниҳоят қавист. Мувофиқи тасвири Ҷомӣ Искандар пас аз ҷаҳонгирӣ,

Читать далее

Идеяи шоҳи одил ва маърифатпарвар-и Ҷомӣ.

Аз сюжети достон чунин ба назар мерасад, ки Искандар аз рўзе, ки ба сари тахт нишаст, дар кишвар адлу адолатро

Читать далее

Мазмуни мухтасари «Хирадномаи Искандарӣ»-и Ҷомӣ.

«Хирадномаи Искандарӣ», ки ҳафтумин достони «Ҳафт авранг» аст, 2315 байтро фаро гирифта, соли 1485 (890 ҳиҷрӣ) дар вазни мутақориб таълиф

Читать далее

«Хирадномаи Искандар»-и Ҷомӣ (расидани Искандар ба шаҳре).

ДОСТОНИ РАСИДАНИ ИСКАНДАР БА ШАҲРЕ КИ ҲАМАИ МАРДУМ ПОКИЗАРЎЗГОР БУДАНД ВА САВОЛУ ҶАВОБИ ЭШОН Сикандар чу мегашт гирди ҷаҳон, Хабарпурси

Читать далее

Tаркиби «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ

Tаркиби «Ҳафт авранг» Абдураҳмони Ҷомӣ натанҳо дар сурудани жанрҳои хурди лирикӣ мартабаи бузург дошт, балки дар эҷод намудани достонҳои ҳаҷман

Читать далее

Ғазали «Лилладҳ-ил-ҳамд, ки он маҳ зи сафар бозомад»-и Ҷомӣ.

Лилладҳ-ил-ҳамд, ки он маҳ зи сафар бозомад, Нурам аз омадани ӯ ба басар1 бозомад. Аз нами дидаи соҳибназарон сӯи чаман

Читать далее

Ғазали «Хоки кӯяшро пас аз куштан ба хунам гил кунед»-и Ҷомӣ.

Хоки кӯяшро пас аз куштан ба хунам гил кунед, Хонае созеду ҷонамро дар ӯ манзил кунед. Чун бирезад хуни ман

Читать далее