• Адабиёти бачагона

  Шеърҳо барои дӯструякон!

  ПАЗМОНӢ Бузаки навзоди мо Дар ҳавлӣ танҳо мондаст Очабузро акоям Саҳар ба чаро рондаст. Аз ин сабаб бузича Ҳар дам маъас мекунад Бегоҳ очабуз ояд, Маъасаш бас мекунад. Модарам ба кор равад, Ман ҳам мешудам гирён. Модарам аз кор ояд,…

 • афсона
  Афсона

  Афсона – Аҷали хирсу ҳасуд

  Буд-набуд, ду ҳамсоя буд. Ба ҳам дӯст буданд он ду ҳамсоя. Баъд кори як ҳамсоя омад кард. Одами зираку кордону бағайрат, ки буд, пул меёфт, чизу чора харида, боғ обод кард, иморатҳои баланду зебои хишткорию чӯбкорию пур аз нақшу нигор…

 • Алишери Навоӣ
  Адабиёт

  Алишери Навоӣ

  Зи неку бад наҷўяд нуқлу бода, Зи ҷоми кас наолояд даҳонро. Гар об аз чаишаи ҳайвон диҳандаш, Нарезад обрўи хештанро. Навоӣ Тарҷумаи ҳол Низомиддин Алишери Навоӣ сардафтари адабиёти классикии ўзбек буда, бо асарҳои барҷастааш дар таърихи адабиёти ўзбек ва турктаборон…

 • Душанбе – пойтахти Тоҷикистон
  Илова

  Ифтихор аз Ватан дорем

  Тоҷикистон, меҳри покат дар дилу ҷони ман аст, Офтоби шӯълапошат соя бар сад гулшан аст. Меҳри поки мардумат меҳри бузурги модарон, Мардуми меҳмоннавозат фахри даврони ман аст. Тоҷикистон кишвари бузургест, ки саропо меҳрофарину дилнишин, бузургмардуму дилфиреб аст. Меҳри бузурги ин…

 • Муҳаммад Авфӣ
  Адабиёт

  Муҳаммад Авфӣ

  Аввалин шахсе, ки назари шарқшиносони Европаро ба Авфӣ ва хусусан «Лубобулалбоб»-и ў ҷалб намудааст, олими англис Натаниэл Бланд мебошад, ки соли 1846 мақолае бо унвони «Қадимтарин тазкираи шуарои форс» навишта буд. Э. Браун дар мақолаи худ «Маъхазҳои Давлатшоҳ» ва дар…

 • Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ
  Адабиёт

  Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ – Синдбоднома

  Хашмаш омад-шу ҳамон гаҳ гуфт: век! Хост, к-ӯро барканад аз дида кек. Он гурунҷу он шакар бардошт пок, В-андар он дастори он зан баст хок. Он зан аз дуккон фуруд омад чу бод, Пас фаларзангаш ба даст андар ниҳод. Шӯй…

 • сварка
  Илова

  Барои чӣ ба кафшер (сварка) нигоҳ намудан мумкин нест?

  Эҳтимол нест, нафаре ки дар кӯдакиаш ба манзараи кафшер нигоҳ накарда бошад, ҳарчанд  бо вуҷуди  маън  намудани  калонсолон. Зеро  шарораи зебое, ки ҳангоми кафшер ба амал меояд  диққати ҳар кӯдакро  ба худаш ҷалб месозад. Пасон, бо гузашти вақт ва ба…

 • Рӯбоҳи айёру маккор.
  Афсона

  Рӯбоҳи айёру маккор.

  Буд, набуд, як рӯбоҳ буд. Рӯбоҳи айёру маккор буд. Як pӯз ягон паррандаро дошта хурданӣ шуда, рафта истода буд, ки якбора aз пешаш паланг баромада монд. Рӯбоҳи бечора тарсиду дир-дир ларзиду роҳи гурезро пеш гирифт.Гурехта рафта истода буд, ки ҷарии…

 • Абўалӣ ибни Сино
  Адабиёт

  Абўалӣ ибни Сино дар ташаккули истилоҳоти илмӣ

  Тавре ки донишмандони таърихи забони форсӣ гувоҳӣ медиҳанд, забони мазкур дар гузашта, махсусан пас аз истилои араб, ҳеҷ гоҳ бистари воқеии илм набудааст. Ба ин забон осори зиёде дар бахшҳои гуногуни илм падид омада буд, вале ба далелҳои бешумори айниву…

 • Садриддин Айнӣ
  Адабиёт

  Адабиёти муосири тоҷик – Садриддин Айнӣ

  Осори бузурги Садриддин Айнӣ, ки саросар  зиндагиро вақфи хидмат ба одамизодзодагон кард ва партаве бар ҷаҳони маърифат тофт, ки ҳаргиз фурў нахоҳад нишаст, дар миён ҳаст ва хоҳад буд ва ҷовидон хоҳад монд. Саид Нафисӣ Тарҷумаи ҳол           «Ёд дорам,…

 • техникаи ҳисоббарор
  Илова

  Таърихи пайдоиши техникаи ҳисоббарор

  Таърих ва шиносоӣ бо асбобҳои аввалини ҳисобкунӣ Одамон аз давраҳои қадим то ба имрўз доимо ба ҳисобкунӣ ва асбобҳои ҳисоббарорӣ эҳтиёҷманд буданд ва ҳастанд. Аввалин асбобҳои ҳисобкунӣ ниҳоят содда буданд. Бо ёрии онҳо фақат чор амали арифметикиро иҷро мекарданд. Мисоли…

 • Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ
  Адабиёт

  Абўабдуллоҳи Рўдакӣ – Рубоиёт

  *** Дар раҳгузари бод чароғе, ки турост, Тарсам, ки бимирад аз фароғе, ки турост. Бӯйи ҷигари сухта олам бигирифт, Гар нашнидӣ, зиҳӣ димоғе, ки турост. *** Бо он ки дилам аз ғами ҳаҷрат хун аст, Шодӣ зи ғами туам зи…