• афсона
  Афсона

  Хаёлпараст

  Буд-набуд, як кампир буд, дар бисоташ фақат як писар дошт. Вай чунон танбалу нокора буд, ки ба гуфтан рост намеомад. Кораш аз нишастану хобидан иборат буд. Поёнро обу болоро сел ба- рад, парво надошт. Ин аҳвол ба ҷони кампир расиду…

 • Илова

  Латифаҳо

  САЛЛАЮ ҶОМАИ ОШХӮРӢ Афандӣ бо ҷомаи оддии фақиронаи худ ба туйи бое рафт. Дар туйхона ӯро ба қатори бойҳо ва муллоҳо роҳ надода дар тахти як айвон, дар қатори фақирон шинонданд. Дар ҳолате, ки дар хонаи калоншавандагон ошҳои сергӯшт ва…

 • сомонаи мисол тҷ
  Математика

  Саволҳои математика – синфи 4

  1) Дар гармхона аз 1 м2 30 кг бодринг ҷамъ оваранд. Чанд килограм бодринг ҷам оварда мешавад, агар 2 қатори росткунҷаи дарозиаш 10 м ва бараш 1 м бошад? 2) Талабаҳо ба осорхона соати 11 рафтанд. Рафту омад ба осорхона 1…

 • Иншо

  Касби ман-ифтихори ман.

  Айб аст, ки дар ҳунар на кӯшӣ, Сад айб ба як ҳунар накӯшӣ. Соҳибҳунаре, ки ботамиз аст. Дар дидаи мардумон азиз аст. Оре, ҳар як инсон бояд дар зиндагӣ ҳамеша бар он ҷаҳд намояд, ки соҳибақлу соҳибхирад ба воя бирасад.…

 • Мисол тҷ
  Илова

  Шарафи одамӣ аз илм бошад.

  Илм ба кор судманд бувад, Илми бекор пойбанд бувад. Илм, дониш, маърифат, фарҳанг, ақл, хирад чароғи равшани олами фонист. Инсон ба василаи он ҳар гуна мушкилотро ҳал менамояд ва ба рӯи худ дари бахту саодатро мекушояд. Дарки оламу одам, ҳаводиси…

 • Илова,  Иншо

  Ҳурмати меҳмон нигаҳ дор, эй писар!

  Эй бародар меҳмонро нек дор, Ҳаст меҳмон аз атои Кирдигор. Меҳмон рӯзӣ зи худ меоварад, Пас, гуноҳи мизбонро мебарад. -Оре, меҳмон фардест, ки бо ризоияти Офаридгори бузург ба хони касе падид ояд. Он фардро мебояд бо нармию хушӣ пазируфт. Расму…

 • Абўалӣ ибни Сино
  Адабиёт

  Абӯалӣ ибни Сино – Донишномаи Алоӣ

        Шайхурраис китоби «Донишномаи Алоӣ»-ро ба забони модариаш, замоне ки дар Исфаҳон мезист, барои ҳомии худ амир Алоуддавла навиштааст. (Ин амири олимпарвар забони арабиро намедониста ва мегуфтааст, ки агар илмҳо ба форсӣ мебуданд, вай онҳоро медонист). Ў дар он аср…

 • Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ
  Адабиёт

  Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ – Қасидаи «Шикоят аз пирӣ»

  Ин қасида аз 34 байт иборат буда, дар баҳри муҷтасси мусаммани мақсур суруда шудааст. Баҳри муҷтасси мусаммани мақсур дар ҳар мисраъ аз рукнҳои мафоилун, фаилотун, мафоилун ва фаълун иборат аст. Аз ҷиҳати мавзўъ «Шикоят аз пирӣ» қасидаи шарҳиҳолӣ буда, шоир…

 • Абўалӣ ибни Сино
  Адабиёт

  Абӯалӣ Ибни Сино – «Алқонун фитибб»

  Пеш аз «Алқонун»-и Ибни Сино дар Арабу Аҷам дастурҳои машҳури тиббӣ «Алкитобалҳовӣ» ва «Алкитобалмансурӣ»-и Абўбакри Розӣ (865—925), «Китобалмаликӣ»-и Алӣ ибни Аббос ва якчанд китобҳои дигар буданд. Абуалӣ ибни Сино бузургтарин намояндаи тибби пешқадами ҷаҳони онрўза, ҳакималҳукамои маркази ҷаҳонии тибби он…

 • сомонаи мисол тҷ
  Адабиёти бачагона

  Ҷавони Шоҳномахон

  Дар як мадрасаи Бухоро ҷавони қашшоқе таҳсил мекард. Азбаски ӯ ба хондан шавқи бисёр дошт, ба ҳар азобу душворӣ тоқат мекард. Рӯзе шуд, ки на дар ҳамёни ӯ пул монду на дар ҳуҷрааш хӯрдание. Ҳамин ҳол чанд вақт давом кард.…

 • табиат
  Табиатшиносӣ

  Муҳит

  Аз фанҳои табиатшиносӣ маълум аст, ки табиати зиндаи моро ихотакунанда, аз организмҳои гуногун иборат аст. Онҳо сохт ва шаклҳои микроскопӣ, ҳамчунин макроскопиро доранд. Муайян шудааст, ки дар табиат олами ҳайвонот 1,5 миллион ва олами наботот ним миллион намудро ташкил медиҳанд.…

 • Адабиёт

  Ҳақиқати талх

  Аз саргузашти рӯзҳои бачагиам бисёр воқеаҳоро ҳикоя кардаам, аммо ин ҳодисаро ҳаргиз ба ёд овардан намехоҳам. Вале чӣ кор кунам, ки он мудом дар нӯги забонам, шабу рӯз дар сарам ҷӯлидагеш, ҷӯлидагӣ. Аз афти кор, то онро нагӯям, маро аз…