Мимирaм aфсус

Нaдидa aйши чон мимирaм aфсус
Ба фарёду фигон мимирам афсус
Надорам шиква аз марги чавони
Чудо з-он дилситон мимирам афсус
Ъаён дида хазони ъумри худро
Якин орзурда чон мимирам афсус
Висолат орзуи чони ман буд
кунун пур ормон мимирам афсус
Вафодори туям дони надони
Ки ошик хамчунон мимирам афсус
Кашида ранчи сахти интизори
Бароят мехрубон мимирам афсус
Видоъи ту видоъи зиндаги буд
Зи хаҷрат хар замон мимирам афсус
Ба Ошик, рузгорон ёфт поён
Зи дарди бе амон мимирам афсус