Хайём ва Убайди Зоконӣ

Яке аз суханвароне, ки ба қимати ганҷи сухан мерасиду аз неши ҳаҷваш ҳар сустмағзу фиребгар фурў мерехту аз ў шоҳон ҳазар доштанд, Убайди Зоконӣ (ваф. 1370) буд. Аз осори ин адиб чанд рубоие мисол меорем, ки метавон ҳамоҳангу дар пайравӣ ба рубоиёти Хайём эҷодшуда донист. Хайём фармуда: «Эй дўст, биё то ғами фардо нахўрем», «Олам … Читать далееХайём ва Убайди Зоконӣ

Хайём ва Саноӣ

Ҳаким Саноӣ ва Хайём ҳамаҳданд. Оид ба қариният дар ашъори ин ду бузургмард, дар адабиётшиносӣ ҳеч тадқиқоти кўчаку бузурге ба чашм нарасид. Мутолиа ва муқоисаи начандон серпаҳлўи рубоиёти ин ду тан аз он шаҳодатест, ки рубоиёти Хайём ба дасти Ҳаким расида, ўро ба риққат оварда будааст. Дар сатрҳои зери Саноӣ суратҳои муҷаллои Хайёмро мебинем: «Эй … Читать далееХайём ва Саноӣ

Хайём ва Саъдӣ

Падари пандофарини ҷаҳониён шоир ва адиби нодирагуфтор Саъдии Шерозӣ на қаламкаше буда, ки ба ҳар кас назар биафканад, аз чакидаҳои хомааш ба завқ ояд, пайраваш гардад. Вале қотеона метавон иброз дошт, ки ў аз нашъаи рубоиёти Хайём басе баҳра бардошта. Хайёмро таровиши чеҳраи баҳору Наврўз мафтун карда. Ин марди қадршиноси зиндагӣ ба имрўз «хуш» будан … Читать далееХайём ва Саъдӣ

Пайравӣ аз Рӯдакӣ ва Фирдавсӣ

Рубоӣ (шеъри иборат аз чаҳор мисраъ) навъи адабии бисёр гуворо ва гўшшинам буда, дар пояи таронаҳои дилангези мардумӣ ҳанўз дар замоноои куҳан падид омада, дар асри X — XI феьлан он ифодагари рўхи инсон, бузургии он, шукўҳу шаҳомат, талхию ширинии ҳаёт бо тамоми мураккабиҳояш гардида буд. Рубоӣ хосияти оҳанрабо дорад. Мекашад сўи худ. Дар рубоиёти … Читать далееПайравӣ аз Рӯдакӣ ва Фирдавсӣ

«Ҷоми Хайём» (рубоиёт)

Хайём, дилат аз дили мо огаҳ аст, Ҳар як суханат суруди дарду оҳ аст, Байти ту дарест боз бар каъбаи дил, Шеъри ту чу умри одамӣ кӯтоҳ аст. Хайём, суханҳои ту нотакрор аст, Ҷоми хиради ту ҷовидон саршор аст. Ҳар кас, ки нахӯрд ҷоми ту, мастӣ кард, Ҳар кас, ки бихӯрд, оқилу ҳушёр аст. Ҷомеву … Читать далее«Ҷоми Хайём» (рубоиёт)

Хасвуҷудҳо

Ин хасвуҷудҳо лаби соҳил намерасанд, Маъкус раҳ гирифта ба манзил намерасанд. Дарҷ аст дар саҳифаи мо рози дилбари, Таъбир мекунанд ба таъвил намерасанд. То бар канора мерасам аз бе канорҳо, Ин гилсириштҳо ба гулу гил намерасанд. Бе ошёнаем вале осмондилием, Маъне муҳаққиқон ба муқобил намерасанд, Мавлои саъдкор чи гуфт ҳофизо бехон, Ҷуз соибон ба маънии … Читать далееХасвуҷудҳо

Як дили садпора

Ҳастиямро боди ишқи сахт ларзонидааст, Як дили садпора дар пои ту афшонидааст. Маърифатро равнақи нав дод ишқи тозаат, В -ар на ёдат, ёдҳоро бо чӣ пӯшонидааст. Нест маълум охири ин ҷода раҳпаймоӣ ишқ, Ин қатора он сӯи тасвирҳо ронидааст. Орзӯи дастгоҳи вақтбаргардон намонд, Ҷовидониҳо хаёли ёр руёнидааст. Нест омоли муҳаббат яксара тартиби ашк, Захмҳо дар … Читать далееЯк дили садпора

Хайём ва Ибни Ямин

Таъсири Хайёмро ба эҷодиёти Ибни Ямини Фарюмадӣ (1286 — 1368) дар сатрҳои зер аён мебинем. Хайём гуфта: Дар фасли баҳор агар буте ҳурсиришт, Як соғари май диҳад маро бар лаби кишт… Ваё: Ҷомеву бутеву барбате бар лаби кишт… Ибни Ямин аз Хайём мазмунан (нусхабардорӣ) карда: Бо мутрибу май ҳурсириште гар ҳаст, Бо оби равон канори … Читать далееХайём ва Ибни Ямин

Дар пайравӣ аз Хайём

Хайём дар «Наврўзнома»- аш нигошта, ки «таъсири калом салоҳ ва фасоди мамлакатро коре бузург аст ва худовандони қаламро, ки мўътамад бошанд, азиз бояд дошт». Ҳамзамонон ва удабои баъди Хайём сухани олии ин абармади раъйқавӣ, гавҳари фозил, тозарўю покмазҳаб, роздору покизаҷомаро, ки ба қадри сухан мерасиду суханро покгари фасодиҳои мамлакат меҳисобид, азиз медонистанд. Аз ин рўст, … Читать далееДар пайравӣ аз Хайём

Андар оини подшоҳони аҷам

Мулуки Аҷам расме доштанд дар хони некў ниҳодан ҳар чӣ тамомтар ба ҳама рўзгор. Ва чун навбат ба хулафо расид, дар маънии хон ниҳодан, на он такаллуф карданд, ки васф тавон кард, хоса хулафои Аббос аз абоҳо ва фаллаҳо ва ҳалвоҳои гуногун ва фуққоъ ҷузви инон ниҳоданд ва пеш аз ин сон набуд.  Ва он … Читать далееАндар оини подшоҳони аҷам

Моҳҳои порсӣ

Фарвардинмоҳ — Ба забони паҳлавӣ аст, маънияш чунон бошад, ки ин он моҳ аст, ки оғози рустани набот дар вай бошад ва ин моҳ мар бурҷи Ҳамалрост, ки сар то сари вай Офтоб андар ин бурҷ бошад. Урдибиҳиштмоҳ — Ин моҳро аз биҳишт ном карданд, яъне ин моҳ он моҳ аст, ки ҷаҳон андар вай … Читать далееМоҳҳои порсӣ

Оғози асари Наврўзнома

Дар ин китоб, ки баён карда омад, дар кашфи ҳақиқати «Наврўз», ки ба наздики мулуки Аҷам кадом рўз будааст ва кадом подшоҳ ниҳодааст ва чаро бузург доштаанд онро ва дигар оини подшоҳон ва сирати эшон дар ҳар коре мухтасар карда ояд… Аммо сабаби ниҳодани «Наврўз» он будааст, ки чун бидонистанд, ки Офтобро ду давр бувад.. … Читать далееОғози асари Наврўзнома

Наврўзнома

«Наврўзнома» яке аз асарҳои илмӣ-таърихии Умари Хайём буда, тахминан дар соли 471 ҳ./1079 м. ба риштаи таҳрир кашида шудааст. Асари мазкур доир ба урфу одат ва расму ойинҳои давраи Пешдодиён (Сосониҳо), аз қабили таьрихи маросими идҳо ва тарзи гузаронидани онҳо, тартиби тақвими фаслҳои сол ва таърихи номгузории моҳҳои қадимии мардумони эронинажод ва ғайраҳо маълумотҳои зиёд … Читать далееНаврўзнома

Ба тоҷи шоҳи

(Тоҳо) ба тоҷи шоҳи, «Ё син» қадри пушок, » Вал — лайл » ро ба зулфат гуфтаст Холиқи пок. Дар аҳди лоларуён якто шукуфта шамъе, Меъроҷ рафтӣ эй шаҳ болотарини афлок. «Андар мақоми қурбат «қавсайну қоб омад, Хонанд ошиқонат бо дидаҳои намнок. Аз ҳурмати ту Раҳмон дода хабар ба қуръон, В -аз рую мӯю чашмон … Читать далееБа тоҷи шоҳи

Мухаммаси Фозил бар ғазали Ҳофиз

Шаби муштоқи рӯят чун саҳар бод. Вафоят дар дили мо мустақар бод. Ҳасуд аз нури ҳуснат бе басар бод. “Ҷамолат офтоби ҳар назар бод, Зи хуби руи хубат хубтар бод» Зиреҳ аз меҳр бодо пайкаратро, Вуҷуди нозуки меҳрофаратро. Хати сероби гулбарги таратро, “Ҳумои зулфи шоҳинпарваратро, Ҳама шоҳони олам зири пар бод» Сазои мақдами улфат набошад, … Читать далееМухаммаси Фозил бар ғазали Ҳофиз

Шеър он аст

Шеър он аст, ки аз дил гиреҳе боз кунад, Маъне он аст, ки бар фикр каме ноз кунад. Шоҳбайт он чи, ки аз ғояти мавзуниҳо, Ба лаби ҳар, ки расад хат шуда парвоз кунад. Шоир он аст, ки огаҳ шавад аз шодиву ғам, Хандаро хандаву ғамро чу ғам иброз кунад. Чист навгонии мо тарзи тамошои … Читать далееШеър он аст

Кур ва Бино

Нобиное дар шаби торик бо фонус аз кучаи пурлой мегузашт: Аз ру ба руи у касе омад. Вакте ки ба пахлуи нобино расид, пояш лағжида афтид, ба фонуси нобино бархурду он аз дасти нобино парида рафт ва ба девор расида шикаст, шамъаш ҳам мурд. Нобино фарёд баровард, ки акнун ман бе фонус ба хонаи худ … Читать далееКур ва Бино

Дегатон дута не-мӣ?

Мулло Мушфиқиро касе ба меҳмонӣ хабар кард. Вақте ки Мушфиқи омад, соҳибхона пурсид: — Барои шумо палав пазам ё шурбо? — Дегатон дута не-мӣ? — гуфт Мушфиқӣ дар ҷавоб. Соҳибхона ночор ҳам палав ва ҳам шурбо пухта зиёфат кард. Баъд аз палав ва шурбо соҳибхона ғайри чойи кабуд дигар чизи ташнагишикан набаровард. Пас Мушфиқӣ тадбире … Читать далееДегатон дута не-мӣ?

Ду сураткаш

Ду сураткаш дар устодӣ ва санъаткорӣ бо ҳ ам мудом баҳс мекарданд. Сураткаши якум сурати як cap ангурро чунок устодона кашид, ки дар дидан аз ангури ҳақиқӣ ҳеҷ фарқ намекардед. Вақте ки он суратро ба шохи дарахте овехта монд, баъзе парандаҳо ангури хақиқӣ пиндошта, омада ба вай нул мезаданд ва сураткаш ин ҳолро ба рақиби худ нишон дода, … Читать далееДу сураткаш

Ҳоҷа Ҳофиз ва хиштрез

Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ аз роҳе мегузашт. Дар паҳлуи роҳ як хиштрезро дид, ки шеърҳои ӯро ғалат -ғалат хонда истодааст. Ҳофиз андак гуш доду баъд якбора хиштҳои рехта мондаи хиштрезро пахш карда гузаштан гирифт. Хиштрез ӯро дида тохта омаду аз гиребонаш гирифта дашном дод: — Магар чашмат кур аст, ки роҳро монда аз болои хиштҳо меравӣ … Читать далееҲоҷа Ҳофиз ва хиштрез